Intelligent Fitness

Intelligent Fitness er grundtræning og god kropsholdning efter balletmetoden. Få et langt liv i en stærk, spændstig og bæredygtig krop – muligt for alle

Balletmetoden

Jeg kan lige så godt sige det, som det er: Grundtræning efter balletmetoden er den bedste form for allround, grundlæggende bevægelsestræning, der findes! Og det gælder balletmetoden som basis for alle typer træning:

 • vedligeholdende træning (styrke/kondition, langsom/hurtig, plyometrisk/ballistisk, stabilitet/mobilitet, KAF*/HRS*)
 • uddannende træning (fx hvordan du får en god og sund holdning, hvordan du står og går korrekt på fødderne etc.)
 • behandlende træning (medicinsk træningsterapi/MTT)

*) KAF = knæ, ankler, fødder
*) HRS = hofter, ryg, skuldre

Nedenfor vil jeg fortælle dig hvorfor. Men først vil jeg eliminere en af de største fordomme, der findes om ballet:

“Ballet er kun for børn og balletdansere”

NEJ, BALLET ER OGSÅ FOR VOKSNE BEGYNDERE, dvs. helt almindelige mennesker, som ikke lige ser sig selv i lyserøde trikot eller “oppe på tæerne”. Det hedder VOKSENBALLET og er noget helt andet en traditionel klassisk ballet, som er tilrettelagt for børn og unge med særlige anlæg og med opvisning/scendans som formål. I denne “unge” kategori er klassisk ballet krævende og belastende for kroppen (men hvis de unge kroppe kan klare belastningen, bliver de ekstremt stærke og velkoordinerede).

Men fra barn til teenager/voksen ændrer den klassiske ballettræning sig mere og mere over i daglig, systematisk gennemtræning af hele bevægeapparatet med særligt fokus på leddenes funktion og bevægelighed, kropskontrol (muskel-/ledsans), koordination og ikke mindst indre styrke i hele kroppen (stabilitet). Det helt centrale i ballettræning er aktivering af bugmuskulaturen (coretræning), som giver centrering og mulighed for dynamisk bevægelighed i rygsøjlen, som igen giver god “placement” (dvs. anbringelse af overkroppen i lige linje over underkroppen). Den, der kontrollerer sin ryg, kontrollerer sin holdning!

Det er den akademiske tilgang til den opretstående træning af hvert led og hver kropsdel for sig (isoleret, men samtidig funktionel træning), som har vist sig særdeles effektiv i forhold til at udvikle

 • Kropsbeherskelse (muskel-/ledsans, som sætter os i kontrol af skeletmuskulaturen og dermed gør os fysisk handlekraftige)
 • Kropsbevidsthed (fornemmelse for hele kroppen, så vi har grundlag for at føle ejerskab over vores velbefindende)
 • ROM (Range Of Movement, dvs. bevægelighed i leddene, som er kroppens egen medicin mod gigt og gør vores krop funktionsdygtig, så længe vi lever)
 • Balancesans (rumlig fornemmelse, som aktiverer brug af mange sanser samtidig)
 • Muskulær balance i kroppen (dvs. toning, som modvirker overbelastning af enkelte muskler og gør vores krop langtidsholdbar)
 • Dynamisk styrke i vores rygsøjle (gør det muligt at ændre sammenfald og dårlig holdning til en god og sund holdning)
 • Grounding (god jordkontakt gennem fødderne, så vi bruger tyngdekraften aktivt til at presse os væk fra sammenfald og imod forlængelse)
 • Koordination (samarbejde mellem vores kropsdele via muskelkæder, så helheden styrkes og funktionelle bevægelseskompetencer forbedres)

Beviserne for, at ballettræning virker, danser rundt på alverdens balletscener: Se blot på en balletdansers kropskontrol, kropsbevidsthed, bevægelighed (ROM), balancesans, toning, rygsøjle-kontrol, lange linjer (grounding) og koordinationsevne. Det kan også blive dig, for jeg vil nu eliminere en anden stor fordom om ballet:

“Jeg skal være balletdanser for at få glæde af alle disse fordele”

Her kommer balletmetoden ind i billedet – for NEJ, DET SKAL DU NATURLIGVIS IKKE. Du skal kun have essensen af ballettræningen, og den har jeg kogt ind for dig til balletmetoden. Sagt på en anden måde: Når du laver en gryderet, putter du heller ikke hele koen i gryden for at få mere kraft til sovsen – du bruger et koncentrat i form af en bouillonterning (eller hjemmelavet fond) som er et udtræk af koens kraft og smag. Det samme gør sig gældende for balletmetoden. Men hvad består balletmetoden af?

Balletmetoden er TRIN & TEKNIK

Balletmetoden som træningsmetode består af TRIN og TEKNIK.

TRIN
Balletmetoden kan tilpasses alle målgrupper ved at udvælge forskellige øvelser fra  TRINsystemet til forskellige behov for træning. Den basale del af ethvert træningsprogram efter balletmetoden er styrke og mobilitet i KAF (knæ, ankler, fødder) og HRS (hofter, ryg, skuldre). Herefter suppleres med forskellige øvelser alt efter behov, mindset og ønske: springøvelser (puls), strækøvelser (smidighed), eller særlige elementer målrettet forskellige dansestilarter (fx argentinsk tango). Alle kan få lige præcis det træningsprogram som ansporer, tilfredsstiller og udvikler dem.

Formålet med ballettens trinsystem (stangskole) er at sikre, at træningen kommer hele bevægeapparatet igennem …

 • på alle mulige måder, dvs. hurtigt/langsomt og staccato/legato
 • i alle mulige retninger, dvs. frem/tilbage/til siden – op/ned/rotation/sving – lineært/cirkulært – vertikalt/horisontalt
 • i alle mulige kombinationer mellem arme, ben og kropsstamme, dvs. koordination

Grundtræning efter balletmetoden er således et TRINprogram sammensat efter hvilken effekt der ønskes og hvilket formål træningsprogrammet har, herunder forskellige begrænsninger (fx tid til rådighed, skader, alder, musikpræferencer).

TEKNIK
Den korrekte bevægelsesTEKNIK skaber god holdning og giver en spændstig, bæredygtig krop med en fantastisk kropskontrol og velkoordinerede bevægelser. Øvelserne er koreograferet til musik, som fastsætter tempo, længde, dynamik og samtidig understøtter de forskellige bevægelsesmåder, så den korrekte TEKNIK lettere indarbejdes og automatiseres.

Formålet med ballettens bevægelsestekniske regelsæt er at frembringe stabilitet, styrke og smukke linjer i kroppen, som igen kræver aktivering af den stabiliserende muskulatur (core) mens den dynamiske muskulatur forlænger rygsøjle, ben og arm. Det giver god holdning og en stærk, spændstig og bæredygtig krop.

Balletmetoden bygger på dette 400 år gamle trinsystem og regelsæt, oprindeligt opstået i Italien (balletto betyder at danse på italiensk), herefter forfinet og videreudviklet først ved det franske hof (Ludvig 14./Solkongen) og sidenhen over hele verden til det system, alle balletdansere træner efter i dag.

Så der findes et godt grundtræningsprogram efter balletmetoden til alle målgrupper og alle udfordringer. Og nu vil jeg eliminere en tredje stor fordom om træning efter balletmetoden:

“Så skal jeg op på tæerne”

Her kommer min videreudvikling af balletmetoden til SBF-balletmetoden ind i billedet – for NEJ, DET SKAL DU NATURLIGVIS IKKE, for det har du ikke nogen som helst glæde af! Ligeså med andre akrobatiske elementer fra ballet som scenekunst, som er sorteret fra i SBF-balletmetoden

Hvad er SBF-balletmetoden?

Det korte svar: Det er balletmetoden renset for belastende, akrobatiske og overdrevne bevægelser. Kun de grundlæggende, sunde og opbyggende øvelser, bevægelser og trin er med i SBF-balletmetodens TRINsystem.

Det lange svar (for dig der vil helt ned i maskinrummet) kommer her:

Når den klassiske ballets TEKNISKE regelsæt (altså HVORDAN øvelserne udføres) følges, udmønter træningen sig i tilstedeværelsen af tre overordnede kropstilstande (forkortet til SBF):

I den traditionelle klassiske ballettræning som grundlag for kunstarten ballet kan der dog ofte opstå et modsætningsforhold mellem de tre kropstilstande, dvs. et element, der er sundt for kroppen et sted, er overbelastende et andet sted og derfor ikke bæredygtigt.

Eksempel: Tåspidsdans er godt for spændstigheden (styrken) i ankelleddet, men overbelaster på samme tid storetåleddet, idet det skal bære næsten hele kroppens vægt på en unaturlig måde. Dette er ikke en bæredygtig tilstand for tåleddet. Derfor er tåspidstræning sorteret fra i SBF-balletmetoden.

I SBF-balletmetoden er disse modsætningsforhold elimineret, så alle tre kropstilstande på samme tid skal være opnåelige inden for alle øvelser, trin og bevægelser. Hvis det ikke er tilfældet (jf. tåspidsdans ovenfor) er øvelsen/bevægelsen sorteret fra. På den måde er alle træningsprogrammer, der baserer sig på SBF-balletmetoden kun sunde og opbyggende hele vejen igennem.

Sammensætning af træningsprogrammer til forskellige målgrupper

Ved at plukke ud og sammensætte TRINprogrammer ud fra ballettens overordnede TRINsystem, er det muligt at opnå de ønskede effekter hos forskellige målgrupper (eller enkeltpersoner) med forskellige behov i forhold til:

 • alder/fysiske form og træningsfrekvens (belastningsgrad)
 • niveau i trinforståelse (trinkompleksitet/koreografi)
 • konceptpræferencer (trinvalg)
 • behov i forhold til målet med træningen

Derved er nye træningskoncepter til forskellige målgrupper opstået:

 • SeniorBallet – til seniorer (50+), der vil danse ballet (90 min.)
 • MotionsBallet – til motionister, der vil danse ballet (90 min.)
 • BalletFitness – til alle, der vil træne hele bevægeapparatet igennem (grundtræning) til motiverende musik (60 min.)
 • TangoFitness – til tangodansere (argentinsk tango), der vil styrke deres motorik, koordination og teknik
 • SeniorFitness – til seniorer, der vil træne hele eller specifikke dele af bevægeapparatet igennem (grundtræning) til motiverende musik
 • MinutFitness – grundtræning til motionister, der ønsker det bedste resultat på den korteste tid
 • KnæAnklerFødder (KAF) – bestanddel af træningskoncept
 • HofterRygSkuldre (HRS) – bestanddel af træningskoncept

Vil du vide mere? Kontakt Charlotte på mail charlotte@intelligentfitness.dk eller mobil 23 24 86 12.

 

Reklamer
%d bloggers like this: